Lipidomická sekce ČSBMB
Cíle a vize...

Cílem Lipidomické sekce ČSBMB je vytvořit platformu pro výměnu zkušeností a vzájemnou spolupráci odborníků v oblasti lipidů a lipidomiky v České republice. Svým působením chce šířit obecné povědomí o lipidomice a jejím významu pro společnost. Prostředkem k dosažení těchto cílů budou různá vědecká setkání, semináře a konference organizované sekcí.


Aktuální informace

Nabídka míst na doktorandské studium
Lipidomická analýza hmotnostní spektrometrií
Kde: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra analytické chemie, Prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D.
Kdy: od 1. 10. 2017 (po dohodě i dříve)
Termín přihlášek: oficiální termín na studijním oddělení FChT je do konce dubna, před podáním přihlášky mě prosím kontaktujte http://www.upce.cz/fcht/studium/prijimaci-rizeni/jak-se-prihlasit.html
Detail: Nabidka_PhD_pozice_2017.docx

2 postdoc positions: Lipidomic analysis by mass spectrometry
Where: University of Pardubice, Faculty of Chemical-Technology, Department of Analytical Chemistry, Prof. Michal Holčapek, Ph.D.
Duration of contracts: 1. 6. 2017 (or based on mutual agreement) – 30. 6. 2018, possible extension in case of funding of other projects.
Deadline: the end of May 2017, eventually until the selection of both candidates.
Detail: Nabidka_postdok_pozice_2017.docx


Výbor Lipidomické sekce ČSBMB (od 26. června 2014)


Předseda:
doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D. (Ústav organické chemie a biochemie AVČR, v.v.i., Praha)Členové výboru:
  • prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D. (Univerzita Pardubice)
  • RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D. (Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha)
  • Ing. Miroslav Lísa, Ph.D. (Univerzita Pardubice)
  • RNDr. Vladimír Vrkoslav, Ph.D. (Ústav organické chemie a biochemie AVČR, v.v.i., Praha)


Kontakt

doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D.
Ústav organické chemie a biochemie AVČR, v.v.i.
Flemingovo nám. 2
166 10 Praha 6
Tel: (+420) 220 183 303

E-mail: lipidomics@uochb.cas.cz


aktualizováno 1.11.2014 © OK