Lipidomická sekce ČSBMB
Cíle a vize...

Cílem Lipidomické sekce ČSBMB je vytvořit platformu pro výměnu zkušeností a vzájemnou spolupráci odborníků v oblasti lipidů a lipidomiky v České republice. Svým působením chce šířit obecné povědomí o lipidomice a jejím významu pro společnost. Prostředkem k dosažení těchto cílů budou různá vědecká setkání, semináře a konference organizované sekcí.


Aktuální informace

Chtěli bychom upozornit na založení dvou mezinárodních organizací:
Lipidomics Standard Initiative (LSI)
Cílem LSI je vytvářet jednotná doporučení pro provádění lipidomických analýz, tj. pro odběr a uchovávání vzorků, zpracování a vyhodnocování dat a jejich prezentaci.
International Lipidomics Society (ILS)
ILS je odborná nezisková organizace podporující a propagující lipidomiku prostřednictvím mezinárodní spolupráce, podpory nových technologií a organizováním konferencí a workshopů.


The APMRS, the annual meeting of the Austrian Proteomics and Metabolomics Association (APMA), will be held from 18 to 20 September 2019 at the University of Salzburg. The symposium will provide practitioners of proteome and metabolome analysis with information about the newest experimental and computational concepts and tools. Moreover, there will be ample time for discussions between participants and exchange of ideas for novel and future developments, offering a unique opportunity for the young generation of proteomics researchers to interact with established scientists in the field. Scientific sessions will cover the following topics and will be opened by international keynote speakers:

 • bottom-up and top-down proteomics
 • glycoproteomics
 • metabolomics
 • bioinformatics
 • characterization of biotherapeutics

In addition to oral presentations, poster sessions will allow face-to-face discussions of ongoing reserach projects. Best oral presentation & best poster awards will be presented at the end of the symposium.
The progam is completed by workshops on the following topics:
 • Practical aspects of HPLC separations in omics approaches
 • (Bio)statistical methods for analyzing proteomics and metabolomics datasets
 • Industrial aspects of biopharma characterization
For further information and registration please go to the conference homepage: http://apmrs2019.sbg.ac.at/.


Výbor Lipidomické sekce ČSBMB (od 26. června 2014)


Předseda:
doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D. (Ústav organické chemie a biochemie AVČR, v.v.i., Praha)Členové výboru:
 • prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D. (Univerzita Pardubice)
 • RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D. (Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha)
 • Ing. Miroslav Lísa, Ph.D. (Univerzita Pardubice)
 • RNDr. Vladimír Vrkoslav, Ph.D. (Ústav organické chemie a biochemie AVČR, v.v.i., Praha)


Kontakt

doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D.
Ústav organické chemie a biochemie AVČR, v.v.i.
Flemingovo nám. 2
166 10 Praha 6
Tel: (+420) 220 183 303

E-mail: lipidomics@uochb.cas.cz


aktualizováno 1.11.2014 © OK