Lipidomická sekce ČSBMB
Cíle a vize...

Cílem Lipidomické sekce ČSBMB je vytvořit platformu pro výměnu zkušeností a vzájemnou spolupráci odborníků v oblasti lipidů a lipidomiky v České republice. Svým působením chce šířit obecné povědomí o lipidomice a jejím významu pro společnost. Prostředkem k dosažení těchto cílů budou různá vědecká setkání, semináře a konference organizované sekcí.


Aktuální informace

Příští 8. Česká lipidomická konference se bude konat v roce 2024.


Výbor Lipidomické sekce ČSBMB (od 20. května 2022)


Předseda:
RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D. (Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha)Členové výboru:
  • prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D. (Univerzita Pardubice)
  • prof. RNDr. David Friedecký, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
  • doc. Ing. Miroslav Lísa, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové)
  • doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D. (Ústav organické chemie a biochemie AVČR, v.v.i., Praha)


Kontakt

RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D.
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.,
Vídeňská 1083
142 00 Praha 4
Tel: (+420) 24 106 2448

E-mail: lipidomics@uochb.cas.cz


aktualizováno 16.2.2023 © OK