Lipidomická sekce ČSBMB
Lipidomika

Lipidomika je vědní obor, který se zabývá studiem biochemických drah lipidů v biologických systémech. Slovo lipidom označuje veškeré lipidy v buňce, tkáni nebo organismu v daném čase a je podmnožinou metabolomu. Lipidomika je relativně mladý obor, který se rozvíjí v souvislosti s rychlými pokroky v lékařství, analytické chemii a informačních technologiích. Lipidy hrají velmi důležité role při vzniku a průběhu mnoha metabolických chorob jako je například obezita, ateroskleróza, cévní mozková příhoda, hypertenze nebo diabetes. V lipidomickém výzkumu se pracuje s velkými soubory dat, které kvantitativně popisují změny v obsahu a složení jednotlivých druhů lipidů. Analýza lipidomu znamená identifikaci a kvantifikaci tisíců molekulárních druhů lipidů, zkoumá se struktura a interakce s dalšími sloučeninami, jejich dynamika a změny, které nastanou v průběhu vzniku choroby. Informace získané z těchto studií hrají důležitou roli při objasňování vzniku a průběhu nemocí na molekulární úrovni.


Lipidy

Lipidy jsou strukturně různorodé chemické sloučeniny, které plní řadu klíčových biologických funkcí, například jako stavební složky buněčných membrán, zdroje a zásobárny energie, nebo jako signální molekuly. Lipidy mohou být obecně definovány jako hydrofobní nebo amphipatické molekuly, které alespoň částečně vznikají kondenzací thioesterů (mastné kyseliny, polyketidy, atd.) nebo isoprenových jednotek (prenoly, steroly, atd.). Lipidy se obecně dělí na "jednoduché" a "složené" lipidy, přičemž jednoduchými lipidy rozumíme ty, které při hydrolýze poskytují nanejvýš dva typy produktů, kdežto složené lipidy dávají při hodrolýze tři nebo více produktů.


Definice pojmu "lipidomika" v literatuře

Andrew D. Watson:
Lipidomics: A Global Approach to Lipid Analysis in Biological Systems
Journal of Lipid Research 47: 2101-2111 (2006).

Definice lipidomiky vzhledem k ostatním -omikám podle www.wikipedia.org/wiki/Lipidomics.

Metabolomics - lipidomics


Seznam lipidových tříd dle lipidmaps.org

Fatty Acyls [FA]

Fatty Acids and Conjugates [FA01]
Straight chain fatty acids [FA0101]
Branched fatty acids [FA0102]
Hydroperoxy fatty acids [FA0104]
Hydroxy fatty acids [FA0105]
Oxo fatty acids [FA0106]
Epoxy fatty acids [FA0107]
Methoxy fatty acids [FA0108]
Halogenated fatty acids [FA0109]
Amino fatty acids [FA0110]
Cyano fatty acids [FA0111]
Nitro fatty acids [FA0112]
Thia fatty acids [FA0113]
Carbocyclic fatty acids [FA0114]
Heterocyclic fatty acids [FA0115]
Mycolic acids [FA0116]
Dicarboxylic acids [FA0117]
Octadecanoids [FA02]
12-oxophytodienoic acid metabolites [FA0201]
Jasmonic acids [FA0202]
Other Octadecanoids [FA0200]
Eicosanoids [FA03]
Prostaglandins [FA0301]
Leukotrienes [FA0302]
Thromboxanes [FA0303]
Lipoxins [FA0304]
Hydroxy/hydroperoxyeicosatrienoic acids [FA0305]
Hydroxy/hydroperoxyeicosatetraenoic acids [FA0306]
Hydroxy/hydroperoxyeicosapentaenoic acids [FA0307]
Epoxyeicosatrienoic acids [FA0308]
Hepoxilins [FA0309]
Levuglandins [FA0310]
Isoprostanes [FA0311]
Clavulones and derivatives [FA0312]
Other Eicosanoids [FA0300]
Docosanoids [FA04]
Fatty alcohols [FA05]
Fatty aldehydes [FA06]
Fatty esters [FA07]
Wax monoesters [FA0701]
Wax diesters [FA0702]
Cyano esters [FA0703]
Lactones [FA0704]
Fatty acyl CoAs [FA0705]
Fatty acyl ACPs [FA0706]
Fatty acyl carnitines [FA0707]
Fatty acyl adenylates [FA0708]
Fatty amides [FA08]
Primary amides [FA0801]
N-acyl amines [FA0802]
Fatty acyl homoserine lactones [FA0803]
N-acyl ethanolamines (endocannabinoids) [FA0804]
Fatty nitriles [FA09]
Fatty ethers [FA10]
Hydrocarbons [FA11]
Oxygenated hydrocarbons [FA12]
Fatty acyl glycosides [FA13]
Fatty acyl glycosides of mono- and disaccharides [FA1301]
Sophorolipids [FA1302]
Rhamnolipids [FA1303]
Other Fatty acyl glycosides [FA1300]
Other Fatty Acyls [FA00]

Glycerolipids [GL]

Monoradylglycerols [GL01]
Monoacylglycerols [GL0101]
Monoalkylglycerols [GL0102]
Mono-(1Z-alkenyl)-glycerols [GL0103]
Diradylglycerols [GL02]
Diacylglycerols [GL0201]
1-alkyl,2-acylglycerols [GL0202]
1-acyl,2-alkylglycerols [GL0207]
Dialkylglycerols [GL0203]
1Z-alkenylacylglycerols [GL0204]
Di-glycerol tetraethers [GL0205]
Di-glycerol tetraether glycans [GL0206]
Triradylglycerols [GL03]
Triacylglycerols [GL0301]
Alkyldiacylglycerols [GL0302]
Dialkylmonoacylglycerols [GL0303]
1Z-alkenyldiacylglycerols [GL0304]
Estolides [GL0305]
Glycosylmonoradylglycerols [GL04]
Glycosylmonoacylglycerols [GL0401]
Glycosylmonoalkylglycerols [GL0402]
Glycosyldiradylglycerols [GL05]
Glycosyldiacylglycerols [GL0501]
Glycosylalkylacylglycerols [GL0502]
Glycosyldialkylglycerols [GL0503]
Other Glycerolipids [GL00]

Glycerophospholipids [GP]

Glycerophosphocholines [GP01]
Diacylglycerophosphocholines [GP0101]
1-alkyl,2-acylglycerophosphocholines [GP0102]
1-acyl,2-alkylglycerophosphocholines [GP0108]
1-(1Z-alkenyl),2-acylglycerophosphocholines [GP0103]
1-acyl,2-(1Z-alkenyl)-glycerophosphocholines [GP0109]
Dialkylglycerophosphocholines [GP0104]
Monoacylglycerophosphocholines [GP0105]
Monoalkylglycerophosphocholines [GP0106]
1Z-alkenylglycerophosphocholines [GP0107]
Glycerophosphoethanolamines [GP02]
Diacylglycerophosphoethanolamines [GP0201]
1-alkyl,2-acylglycerophosphoethanolamines [GP0202]
1-acyl,2-alkylglycerophosphoethanolamines [GP0208]
1-(1Z-alkenyl),2-acylglycerophosphoethanolamines [GP0203]
Dialkylglycerophosphoethanolamines [GP0204]
Monoacylglycerophosphoethanolamines [GP0205]
Monoalkylglycerophosphoethanolamines [GP0206]
1Z-alkenylglycerophosphoethanolamines [GP0207]
Glycerophosphoserines [GP03]
Diacylglycerophosphoserines [GP0301]
1-alkyl,2-acylglycerophosphoserines [GP0302]
1-(1Z-alkenyl),2-acylglycerophosphoserines [GP0303]
Dialkylglycerophosphoserines [GP0304]
Monoacylglycerophosphoserines [GP0305]
Monoalkylglycerophosphoserines [GP0306]
1Z-alkenylglycerophosphoserines [GP0307]
Glycerophosphoglycerols [GP04]
Diacylglycerophosphoglycerols [GP0401]
1-alkyl,2-acylglycerophosphoglycerols [GP0402]
1-acyl,2-alkylglycerophosphoglycerols [GP0411]
1-(1Z-alkenyl),2-acylglycerophosphoglycerols [GP0403]
Dialkylglycerophosphoglycerols [GP0404]
Monoacylglycerophosphoglycerols [GP0405]
Monoalkylglycerophosphoglycerols [GP0406]
1Z-alkenylglycerophosphoglycerols [GP0407]
Diacylglycerophosphodiradylglycerols [GP0408]
Diacylglycerophosphomonoradylglycerols [GP0409]
Monoacylglycerophosphomonoradylglycerols [GP0410]
Glycerophosphoglycerophosphates [GP05]
Diacylglycerophosphoglycerophosphates [GP0501]
1-alkyl,2-acylglycerophosphoglycerophosphates [GP0502]
1-(1Z-alkenyl),2-acylglycerophosphoglycerophosphates [GP0503]
Dialkylglycerophosphoglycerophosphates [GP0504]
Monoacylglycerophosphoglycerophosphates [GP0505]
Monoalkylglycerophosphoglycerophosphates [GP0506]
1Z-alkenylglycerophosphoglycerophosphates [GP0507]
Glycerophosphoinositols [GP06]
Diacylglycerophosphoinositols [GP0601]
1-alkyl,2-acylglycerophosphoinositols [GP0602]
1-(1Z-alkenyl),2-acylglycerophosphoinositols [GP0603]
Dialkylglycerophosphoinositols [GP0604]
Monoacylglycerophosphoinositols [GP0605]
Monoalkylglycerophosphoinositols [GP0606]
1Z-alkenylglycerophosphoinositols [GP0607]
Glycerophosphoinositol monophosphates [GP07]
Diacylglycerophosphoinositol monophosphates [GP0701]
1-alkyl,2-acylglycerophosphoinositol monophosphates [GP0702]
1-(1Z-alkenyl),2-acylglycerophosphoinositol monophosphates [GP0703]
Dialkylglycerophosphoinositol monophosphates [GP0704]
Monoacylglycerophosphoinositol monophosphates [GP0705]
Monoalkylglycerophosphoinositol monophosphates [GP0706]
1Z-alkenylglycerophosphoinositol monophosphates [GP0707]
Glycerophosphoinositol bisphosphates [GP08]
Diacylglycerophosphoinositol bisphosphates [GP0801]
1-alkyl,2-acylglycerophosphoinositol bisphosphates [GP0802]
1-(1Z-alkenyl),2-acylglycerophosphoinositol bisphosphates [GP0803]
Monoacylglycerophosphoinositol bisphosphates [GP0804]
Monoalkylglycerophosphoinositol bisphosphates [GP0805]
1Z-alkenylglycerophosphoinositol bisphosphates [GP0806]
Glycerophosphoinositol trisphosphates [GP09]
Diacylglycerophosphoinositol trisphosphates [GP0901]
1-alkyl,2-acylglycerophosphoinositol trisphosphates [GP0902]
1-(1Z-alkenyl),2-acylglycerophosphoinositol trisphosphates [GP0903]
Monoacylglycerophosphoinositol trisphosphates [GP0904]
Monoalkylglycerophosphoinositol trisphosphates [GP0905]
1Z-alkenylglycerophosphoinositol trisphosphates [GP0906]
Glycerophosphates [GP10]
Diacylglycerophosphates [GP1001]
1-alkyl,2-acylglycerophosphates [GP1002]
1-(1Z-alkenyl),2-acylglycerophosphates [GP1003]
Dialkylglycerophosphates [GP1004]
Monoacylglycerophosphates [GP1005]
Monoalkylglycerophosphates [GP1006]
1Z-alkenylglycerophosphates [GP1007]
Glyceropyrophosphates [GP11]
Diacylglyceropyrophosphates [GP1101]
Monoacylglyceropyrophosphates [GP1102]
Glycerophosphoglycerophosphoglycerols [GP12]
Diacylglycerophosphoglycerophosphodiradylglycerols [GP1201]
Diacylglycerophosphoglycerophosphomonoradylglycerols [GP1202]
1-alkyl,2-acylglycerophosphoglycerophosphodiradylglycerols [GP1203]
1-alkyl,2-acylglycerophosphoglycerophosphomonoradylglycerols [GP1204]
1-(1Z-alkenyl),2-acylglycerophosphoglycerophosphodiradylglycerols [GP1205]
1-(1Z-alkenyl),2-acylglycerophosphoglycerophosphomonoradylglycerols [GP1206]
Dialkylglycerophosphoglycerophosphodiradylglycerols [GP1212]
Dialkylglycerophosphoglycerophosphomonoradylglycerols [GP1213]
Monoacylglycerophosphoglycerophosphomonoradylglycerols [GP1207]
Monoalkylglycerophosphoglycerophosphodiradylglycerols [GP1208]
Monoalkylglycerophosphoglycerophosphomonoradylglycerols [GP1209]
1Z-alkenylglycerophosphoglycerophosphodiradylglycerols [GP1210]
1Z-alkenylglycerophosphoglycerophosphomonoradylglycerols [GP1211]
CDP-Glycerols [GP13]
CDP-diacylglycerols [GP1301]
CDP-1-alkyl,2-acylglycerols [GP1302]
CDP-1-(1Z-alkenyl),2-acylglycerols [GP1303]
CDP-Dialkylglycerols [GP1304]
CDP-Monoacylglycerols [GP1305]
CDP-Monoalkylglycerols [GP1306]
CDP-1Z-alkenylglycerols [GP1307]
Glycosylglycerophospholipids [GP14]
Diacylglycosylglycerophospholipids [GP1401]
1-alkyl,2-acylglycosylglycerophospholipids [GP1402]
1-(1Z-alkenyl),2-acylglycosylglycerophospholipids [GP1403]
Dialkylglycosylglycerophospholipids [GP1407]
Monoacylglycosylglycerophospholipids [GP1404]
Monoalkylglycosylglycerophospholipids [GP1405]
1Z-alkenylglycosylglycerophospholipids [GP1406]
Glycerophosphoinositolglycans [GP15]
Diacylglycerophosphoinositolglycans [GP1501]
1-alkyl,2-acylglycerophosphoinositolglycans [GP1502]
1-(1Z-alkenyl),2-acylglycerophosphoinositolglycans [GP1503]
Dialkylglycerophosphoinositolglycans [GP1507]
Monoacylglycerophosphoinositolglycans [GP1504]
Monoalkylglycerophosphoinositolglycans [GP1505]
1Z-alkenylglycerophosphoinositolglycans [GP1506]
Glycerophosphonocholines [GP16]
Diacylglycerophosphonocholines [GP1601]
1-alkyl,2-acylglycerophosphonocholines [GP1602]
1-(1Z-alkenyl),2-acylglycerophosphonocholines [GP1603]
Dialkylglycerophosphonocholines [GP1604]
Monoacylglycerophosphonocholines [GP1605]
Monoalkylglycerophosphonocholines [GP1606]
1Z-alkenylglycerophosphonocholines [GP1607]
Glycerophosphonoethanolamines [GP17]
Diacylglycerophosphonoethanolamines [GP1701]
1-alkyl,2-acylglycerophosphonoethanolamines [GP1702]
1-(1Z-alkenyl),2-acylglycerophosphonoethanolamines [GP1703]
Dialkylglycerophosphonoethanolamines [GP1704]
Monoacylglycerophosphonoethanolamines [GP1705]
Monoalkylglycerophosphonoethanolamines [GP1706]
1Z-alkenylglycerophosphonoethanolamines [GP1707]
Di-glycerol tetraether phospholipids (caldarchaeols) [GP18]
Glycerol-nonitol tetraether phospholipids [GP19]
Oxidized glycerophospholipids [GP20]
Oxidized glycerophosphocholines [GP2001]
Oxidized glycerophosphoethanolamines [GP2002]
Oxidized Cardiolipins [GP2003]
Other Glycerophospholipids [GP00]

Sphingolipids [SP]

Sphingoid bases [SP01]
Sphing-4-enines (Sphingosines) [SP0101]
Sphinganines [SP0102]
4-Hydroxysphinganines (Phytosphingosines) [SP0103]
Sphingoid base homologs and variants [SP0104]
Sphingoid base 1-phosphates [SP0105]
Lysosphingomyelins and lysoglycosphingolipids [SP0106]
N-methylated sphingoid bases [SP0107]
Sphingoid base analogs [SP0108]
Ceramides [SP02]
N-acylsphingosines (ceramides) [SP0201]
N-acylsphinganines (dihydroceramides) [SP0202]
N-acyl-4-hydroxysphinganines (phytoceramides) [SP0203]
Acylceramides [SP0204]
Ceramide 1-phosphates [SP0205]
Phosphosphingolipids [SP03]
Ceramide phosphocholines (sphingomyelins) [SP0301]
Ceramide phosphoethanolamines [SP0302]
Ceramide phosphoinositols [SP0303]
Phosphonosphingolipids [SP04]
Neutral glycosphingolipids [SP05]
Simple Glc series [SP0501]
GalNAcβ1-3Galα1-4Galβ1-4Glc- (Globo series) [SP0502]
GalNAcβ1-4Galβ1-4Glc- (Ganglio series) [SP0503]
Galβ1-3GlcNAcβ1-3Galβ1-4Glc- (Lacto series) [SP0504]
Galβ1-4GlcNAcβ1-3Galβ1-4Glc- (Neolacto series) [SP0505]
GalNAcβ1-3Galα1-3Galβ1-4Glc- (Isoglobo series) [SP0506]
GlcNAcβ1-2Manα1-3Manβ1-4Glc- (Mollu series) [SP0507]
GalNAcβ1-4GlcNAcβ1-3Manβ1-4Glc- (Arthro series) [SP0508]
Gal- (Gala series) [SP0509]
Other Neutral glycosphingolipids [SP0500]
Acidic glycosphingolipids [SP06]
Gangliosides [SP0601]
Sulfoglycosphingolipids (sulfatides) [SP0602]
Glucuronosphingolipids [SP0603]
Phosphoglycosphingolipids [SP0604]
Other Acidic glycosphingolipids [SP0600]
Basic glycosphingolipids [SP07]
Amphoteric glycosphingolipids [SP08]
Arsenosphingolipids [SP09]
Other Sphingolipids [SP00]

Sterol Lipids [ST]

Sterols [ST01]
Cholesterol and derivatives [ST0101]
Steryl esters [ST0102]
Ergosterols and C24-methyl derivatives [ST0103]
Stigmasterols and C24-ethyl derivatives [ST0104]
C24-propyl sterols and derivatives [ST0105]
Gorgosterols and derivatives [ST0106]
Furostanols and derivatives [ST0107]
Spirostanols and derivatives [ST0108]
Furospirostanols and derivatives [ST0109]
Cycloartanols and derivatives [ST0110]
Calysterols and cyclopropyl sidechain derivatives [ST0111]
Cardanolides and derivatives [ST0112]
Bufanolides and derivatives [ST0113]
Brassinolides and derivatives [ST0114]
Solanidines and alkaloid derivatives [ST0115]
Withanolides and derivatives [ST0116]
Steroids [ST02]
C18 steroids (estrogens) and derivatives [ST0201]
C19 steroids (androgens) and derivatives [ST0202]
C21 steroids (gluco/mineralocorticoids, progestogins) and derivatives [ST0203]
Secosteroids [ST03]
Vitamin D2 and derivatives [ST0301]
Vitamin D3 and derivatives [ST0302]
Vitamin D4 and derivatives [ST0303]
Vitamin D5 and derivatives [ST0304]
Vitamin D6 and derivatives [ST0305]
Vitamin D7 and derivatives [ST0306]
Bile acids and derivatives [ST04]
C24 bile acids, alcohols, and derivatives [ST0401]
C26 bile acids, alcohols, and derivatives [ST0402]
C27 bile acids, alcohols, and derivatives [ST0403]
C28 bile acids, alcohols, and derivatives [ST0404]
C22 bile acids, alcohols, and derivatives [ST0405]
C23 bile acids, alcohols, and derivatives [ST0406]
C25 bile acids, alcohols, and derivatives [ST0407]
C29 bile acids, alcohols, and derivatives [ST0408]
Steroid conjugates [ST05]
Glucuronides [ST0501]
Sulfates [ST0502]
Glycine conjugates [ST0503]
Taurine conjugates [ST0504]
Other Steroid conjugates [ST0505]
Other Sterol lipids [ST00]

Prenol Lipids [PR]

Isoprenoids [PR01]
C5 isoprenoids (hemiterpenes) [PR0101]
C10 isoprenoids (monoterpenes) [PR0102]
Acyclic monoterpenoids [PR010201]
Irregular acyclic monoterpenoids [PR010202]
Halogenated dimethyloctane monoterpenoids [PR010203]
Ochtodane monoterpenoids [PR010204]
Ethyl,dimethylcyclohexane monoterpenoids [PR010205]
Cyclopropane and cyclobutane monoterpenoids [PR010206]
Iridoid, 10-alkyliridoid and secoiridoid monoterpenoids [PR010207]
Other cyclopentane monoterpenoids [PR010208]
Menthane monoterpenoids [PR010209]
Other cyclohexane monoterpenoids [PR010210]
Cycloheptane monoterpenoids [PR010211]
Bicyclic monoterpenoids [PR010212]
Tricyclic monoterpenoids [PR010213]
Other monoterpenoids [PR010214]
C15 isoprenoids (sesquiterpenes) [PR0103]
Acyclic farnesane sesquiterpenoids [PR010301]
Furanoid farnesane sesquiterpenoids [PR010302]
Irregular acyclic sesquiterpenoids [PR010303]
Cyclobutane and cyclopentane sesquiterpenoids [PR010304]
Cyclofarnesane sesquiterpenoids [PR010305]
Bisabolane sesquiterpenoids [PR010306]
Cyclobisabolane sesquiterpenoids [PR010307]
Elemane sesquiterpenoids [PR010308]
Germacrane sesquiterpenoids [PR010309]
Lepidozanes and bicyclogermacrane sesquiterpenoids [PR010310]
Humulane sesquiterpenoids [PR010311]
Caryophyllane sesquiterpenoids [PR010312]
Bicyclohumulane sesquiterpenoids [PR010313]
Cuparane sesquiterpenoids [PR010314]
Cyclolaurane sesquiterpenoids [PR010315]
Herbertane sesquiterpenoids [PR010316]
Laurane sesquiterpenoids [PR010317]
Trichothecane sesquiterpenoids [PR010318]
Eudesmane sesquiterpenoids [PR010319]
Emmotin sesquiterpenoids [PR010320]
Oppositane sesquiterpenoids [PR010321]
Farfugin sesquiterpenoids [PR010322]
Cycloeudesmane sesquiterpenoids [PR010323]
Gorgonane sesquiterpenoids [PR010324]
Eremophilane sesquiterpenoids [PR010325]
Chiloscyphane sesquiterpenoids [PR010326]
Aristolane sesquiterpenoids [PR010327]
Nardosinane sesquiterpenoids [PR010328]
Brasilane sesquiterpenoids [PR010329]
Cacalol sesquiterpenoids [PR010330]
Valerane sesquiterpenoids [PR010331]
Rearranged eudesmane sesquiterpenoids [PR010332]
Cadinane sesquiterpenoids [PR010333]
Alliacane sesquiterpenoids [PR010334]
Oplopane sesquiterpenoids [PR010335]
Mutisianthol sesquiterpenoids [PR010336]
Drimane sesquiterpenoids [PR010337]
Coloratane sesquiterpenoids [PR010338]
Xanthane sesquiterpenoids [PR010339]
Carabrane sesquiterpenoids [PR010340]
Guaiane sesquiterpenoids [PR010341]
Pseudoguaiane sesquiterpenoids [PR010342]
Aromadendrane sesquiterpenoids [PR010343]
Cubebane and ivaxillarane sesquiterpenoids [PR010344]
Patchoulane sesquiterpenoids [PR010345]
Valerenane sesquiterpenoids [PR010346]
Africanane sesquiterpenoids [PR010347]
Lippifoliane and himachalane sesquiterpenoids [PR010348]
Longipinane sesquiterpenoids [PR010349]
Longifolane sesquiterpenoids [PR010350]
Longibornane sesquiterpenoids [PR010351]
Pinguisane sesquiterpenoids [PR010352]
Thapsane and fukinane sesquiterpenoids [PR010353]
Picrotoxane sesquiterpenoids [PR010354]
Daucane sesquiterpenoids [PR010355]
Isodaucane sesquiterpenoids [PR010356]
Perforane and pacifigorgiane sesquiterpenoids [PR010357]
Asteriscane sesquiterpenoids [PR010358]
Illudane and protoilludane sesquiterpenoids [PR010359]
Sterpurane sesquiterpenoids [PR010360]
Illudalane sesquiterpenoids [PR010361]
Isolactarane, merulane, lactarane and marasmane sesquiterpenoids [PR010362]
Furodysin and furodysinin sesquiterpenoids [PR010363]
Botrydial sesquiterpenoids [PR010364]
Spirovetivane sesquiterpenoids [PR010365]
Acorane sesquiterpenoids [PR010366]
Chamigrane sesquiterpenoids [PR010367]
Spirosesquiterpenoids [PR010368]
Cedrane and isocedrane sesquiterpenoids [PR010369]
Zizaane and prezizaane sesquiterpenoids [PR010370]
Clovane sesquiterpenoids [PR010371]
Precapnellane and capnellane sesquiterpenoids [PR010372]
Hirsutane and rearranged hisutane sesquiterpenoids [PR010373]
Pentalenane sesquiterpenoids [PR010374]
Silphinane, silphiperfoliane and presilphiperfoliane sesquiterpenoids [PR010375]
Isocomane sesquiterpenoids [PR010376]
Panasinsane sesquiterpenoids [PR010377]
Modhephane sesquiterpenoids [PR010378]
Quadrane sesquiterpenoids [PR010379]
Campherenane and santalane sesquiterpenoids [PR010380]
Sativane sesquiterpenoids [PR010381]
Copacamphane and sinularane sesquiterpenoids [PR010382]
Copaane sesquiterpenoids [PR010383]
Ishwarane sesquiterpenoids [PR010384]
Rotundane sesquiterpenoids [PR010385]
Thujopsane sesquiterpenoids [PR010386]
Bourbonane sesquiterpenoids [PR010387]
Gymnomitrane sesquiterpenoids [PR010388]
Other sesquiterpenoids [PR010389]
C20 isoprenoids (diterpenes) [PR0104]
Acyclic diterpenoids [PR010401]
Prenylbisabolane and cyclophytane diterpenoids [PR010402]
Labdane and halimane diterpenoids [PR010403]
Colensane and clerodane diterpenoids [PR010404]
Abietane diterpenoids [PR010405]
Cycloaibetiane and Abeoabietaine diterpenoids [PR010406]
Totarane and nagilactone diterpenoids [PR010407]
Pimarane diterpenoids [PR010408]
Cassane and vouacapane diterpenoids [PR010409]
Cleistanthane and isocleistanthane diterpenoids [PR010410]
Isocopalane and spongiane diterpenoids [PR010411]
Podocarpane diterpenoids [PR010412]
Kaurane and phyllocladane diterpenoids [PR010413]
Beyerane diterpenoids [PR010414]
Villanovane, atisane, trachylobane and helvifulvane diterpenoids [PR010415]
Aphidicolane diterpenoids [PR010416]
Gibberellins [PR010417]
Leucothol and grayanotoxane diterpenoids [PR010418]
Cembrane diterpenoids [PR010419]
Rearranged cembrane diterpenoids [PR010420]
Eunicellane and asbestinane diterpenoids [PR010421]
Sphaerane diterpenoids [PR010422]
Briarane diterpenoids [PR010423]
Dolabellane and modified dolabellane diterpenoids [PR010424]
Dolastane and modified dolastane diterpenoids [PR010425]
Cyathane diterpenoids [PR010426]
Sphaeroane diterpenoids [PR010427]
Verrucosane and modified verrucosane diterpenoids [PR010428]
Casbane diterpenoids [PR010429]
Jatrophane and cyclojatrophane diterpenoids [PR010430]
Lathyrane diterpenoids [PR010431]
Rhamnofolane and daphnane diterpenoids [PR010432]
Tigliane and ingenane diterpenoids [PR010433]
Jatropholane and secojatropholane diterpenoids [PR010434]
Fusicoccane diterpenoids [PR010435]
Valparane and mulinane diterpenoids [PR010436]
Spatane diterpenoids [PR010437]
Verticillane diterpenoids [PR010438]
Taxane and Abeotaxane diterpenoids [PR010439]
Trinervitane and kempane diterpenoids [PR010440]
Amphilectane, cycloamphilectane, adociane and neoamphilectane diterpenoids [PR010441]
Xenicane and xeniaphyllane diterpenoids [PR010442]
Viscidane diterpenoids [PR010443]
Eremane diterpenoids [PR010444]
Prenyleudesmane, prenylgermacrane and prenylbicyclogermacrane diterpenoids [PR010445]
Lobane diterpenoids [PR010446]
Pachydictyane and cneorubin diterpenoids [PR010447]
Serrulatane and biflorane diterpenoids [PR010448]
Decipiane diterpenoids [PR010449]
Sacculatane diterpenoids [PR010450]
Obtusane diterpenoids [PR010451]
Irieol diterpenoids [PR010452]
Sphenolobane diterpenoids [PR010453]
Ginkgolides and Bilobalides [PR010454]
Other diterpenoids [PR010455]
C25 isoprenoids (sesterterpenes) [PR0105]
Acyclic sesterterpenoids [PR010501]
Cyclohexane sesterterpenoids [PR010502]
Cericerane sesterterpenoids [PR010503]
Bicyclic sesterterpenoids [PR010504]
Cheilanthane and ophiobolane sesterterpenoids [PR010505]
Scalarane sesterterpenoids [PR010506]
Other sesterterpenoids [PR010507]
C30 isoprenoids (triterpenes) [PR0106]
Acyclic triterpenoids [PR010601]
Cyclohexane triterpenoids [PR010602]
Botryococcene triterpenoids [PR010603]
Prostostane and fusidane triterpenoids [PR010604]
Cucurbitane triterpenoids [PR010607]
Dammarane triterpenoids [PR010608]
Tirucallane/euphane triterpenoids [PR010609]
Apotirucallane triterpenoids [PR010610]
Nortriterpenoids [PR010611]
Quassinoid nortriterpenoids [PR010612]
Baccharane triterpenoids [PR010613]
Lupane triterpenoids [PR010614]
Oleanane triterpenoids [PR010615]
Taraxerane, multiflorane, glutinane and friedelane triterpenoids [PR010616]
Pachysanane triterpenoids [PR010617]
Taraxastane, ursane and bauerane triterpenoids [PR010618]
Hopane triterpenoids [PR010619]
Neohopane, fernane, adianane and filicane triterpenoids [PR010620]
Arborinane and stictane triterpenoids [PR010621]
Gammacerane triterpenoids [PR010622]
Serratane and onocerane triterpenoids [PR010623]
Polypodane, malabaricane and podiodane triterpenoids [PR010624]
Other triterpenoids [PR010625]
C40 isoprenoids (tetraterpenes) [PR0107]
Polyterpenes [PR0108]
Retinoids [PR0109]
Quinones and hydroquinones [PR02]
Ubiquinones [PR0201]
Vitamin E [PR0202]
Vitamin K [PR0203]
Polyprenols [PR03]
Bactoprenols [PR0301]
Bactoprenol monophosphates [PR0302]
Bactoprenol diphosphates [PR0303]
Phytoprenols [PR0304]
Phytoprenol monophosphates [PR0305]
Phytoprenol diphosphates [PR0306]
Dolichols [PR0307]
Dolichol monophosphates [PR0308]
Dolichol diphosphates [PR0309]
Hopanoids [PR04]
Other Prenol lipids [PR00]

Saccharolipids [SL]

Acylaminosugars [SL01]
Monoacylaminosugars [SL0101]
Diacylaminosugars [SL0102]
Triacylaminosugars [SL0103]
Tetraacylaminosugars [SL0104]
Pentaacylaminosugars [SL0105]
Hexaacylaminosugars [SL0106]
Heptaacylaminosugars [SL0107]
Acylaminosugar glycans [SL02]
Acyltrehaloses [SL03]
Acyltrehalose glycans [SL04]
Other acyl sugars [SL05]
Other Saccharolipids [SL00]

Polyketides [PK]

Linear polyketides [PK01]
Halogenated acetogenins [PK02]
Annonaceae acetogenins [PK03]
Macrolides and lactone polyketides [PK04]
Ansamycins and related polyketides [PK05]
Polyenes [PK06]
Linear tetracyclines [PK07]
Angucyclines [PK08]
Polyether polyketides [PK09]
Aflatoxins and related substances [PK10]
Cytochalasins [PK11]
Flavonoids [PK12]
Anthocyanidins [PK1201]
Flavans, Flavanols and Leucoanthocyanidins [PK1202]
Proanthocyanidins [PK1203]
Biflavonoids and polyflavonoids [PK1204]
Isoflavonoids [PK1205]
Rotenoid flavonoids [PK1206]
Pterocarpans [PK1207]
Isoflavans [PK1208]
Coumestan flavonoids [PK1209]
Neoflavonoids [PK1210]
Flavones and Flavonols [PK1211]
Chalcones and dihydrochalcones [PK1212]
Aurone flavonoids [PK1213]
Flavanones [PK1214]
Dihydroflavonols [PK1215]
Other Flavonoids [PK1216]
Aromatic polyketides [PK13]
Monocyclic aromatic polyketides [PK1301]
Naphthalenes and naphthoquinones [PK1302]
Benzoisochromanquinones [PK1303]
Anthracenes and phenanthrenes [PK1304]
Anthracyclinones [PK1305]
Dibenzofurans, griseofulvins, dibenzopyrans and xanthones [PK1306]
Diphenylmethanes, acylphloroglucinols and benzophenones [PK1307]
Depsides and depsidones [PK1308]
Diphenyl ethers, biphenyls, dibenzyls and stilbenes [PK1309]
Benzofuranoids [PK1310]
Benzopyranoids [PK1311]
Other aromatic polyketides [PK1312]
Non-ribosomal peptide/polyketide hybrids [PK14]
Other Polyketides [PK00]

aktualizováno 1.11.2014 © OK