Lipidomická sekce ČSBMB
Výzkumné laboratoře

Název pracoviště Skupina hmotnostní spektrometrie
Adresa pracoviště Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Flemingovo nam. 2, 166 10 Praha 6
www adresa http://www.uochb.cz/web/structure/200.html?lang=cz
Stručná charakterizace výzkumu Vývoj a aplikace chromatografických a hmotnostně spektrometrických metod pro analýzy lipidů (HPLC/MS, GC/MS, MALDI-MS, DAPPI-MS, DESI-MS a další). Sledování distribuce lipidů pomocí hmotnostně spektrometrických zobrazovacích technik na povrchu planárních biologických objektů a v tkáňových řezech ("imaging"). Strukturní analýza neznámých lipidů. Analýza uhlovodíků, neutrálních a méně polárních lipidů, glykolipidů a dalších.
Instrumentace UHPLC/MS: LTQ Fleet (Thermo Scientific)
HPLC/MS: LTQ Orbitrap XL (Thermo Scientific)
UPLC/IMS/MS: Synapt G2 (Waters)
MALDI-TOF: UltrafleXtreme (Bruker Daltonics)
GC/MS: 5975B MSD (Agilent)
GC/MS: 5975C MSD (Agilent)
Kontakt Doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D.
cvacka()uochb.cas.cz
(+420) 220 183 303Název pracoviště Skupina hmotnostní spektrometrie
Adresa pracoviště Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra analytické chemie
www adresa http://holcapek.upce.cz/
Stručná charakterizace výzkumu Komplexní lipidomická charakterizace s využitím LC/MS, SFC/MS, GC/MS, MALDI-MS, MS zobrazování a iontové mobility, biologické aplikace, hledání biomarkerů závažných onemocnění
Instrumentace SFC/IMS/MS: ACQUITY UPC2 - Synapt G2-Si (Waters)
2D-LC/MS: 1290 Infinity 2D-LC (Waters) - MicrOTOF-Q (Bruker Daltonics)
LC/IMS/MS: 1290 Infinity (Agilent) - QTrap 6500 (ABSciex)
LC/MS: 1260 Infinity (Agilent) - Ion trap Esquire 3000 (Bruker Daltonics)
MALDI-MS: LTQ Orbitrap XL (Thermo Scientific)
GC/MS: 5977A Series GC/MSD (Agilent)
Kontakt prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D.
Michal.Holcapek()upce.cz
(+420) 466 037 087Název pracoviště Metabolismus bioaktivních lipidů
Adresa pracoviště Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha
www adresa https://www.fgu.cas.cz/departments/laboratory-of-metabolism-of-bioactive-lipids
Stručná charakterizace výzkumu Zkoumáme fyziologické regulace metabolismu a jejich poruchy při obezitě a doprovodných onemocněních (diabetu, dyslipidémii,..). S cílem napomoci léčbě těchto onemocnění zkoumáme vliv farmak, diety a přírodních látek, zejména n-3 mastných kyselin z mořských ryb (omega-3). Hmotnostní spektrometrii a chromatografické metody používáme k charakterizaci lipidového složení biologických vzorků se zaměřením na lipidové mediátory (eikosanoidy, dokosanoidy, endokanabinoidy, FAHFA), fosfolipidy a triacylglyceroly.
Instrumentace LC-MS: Dionex UltiMate 3000 RSLC + QTRAP 5500 (AB-Sciex)
Direct infusion autosampler (Gilson) + SelexION (Sciex) on QTRAP 5500
Kontakt RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D.
ondrej.kuda()fgu.cas.cz
(+420) 241 063 707


Klinické analytické laboratoře

...


Ostatní pracoviště

...


aktualizováno 1.2.2020 © OK