Lipidomická sekce ČSBMB
8. Česká lipidomická a metabolomická konference

8. Česká lipidomická konference se konala 16.-17. května 2024 na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Témata

  • Translace lipidomiky a metabolomiky do praxe
  • Pokroky v lipidomické a metabolomické analýze
  • Biologie a biochemie lipidů
  • Aplikace lipidomiky a metabolomiky

Konference navazovala na již tradiční setkání odborníků zabývajících se lipidy v různých oblastech chemie, biologie a lékařství. Novinkou konference bylo rozšíření stávajících témat i do oblasti metabolomiky, a to včetně názvu konference. Program probíhal v českém, slovenském a anglickém jazyce a byl složen z přednášek účastníků, teoretických přednášek pro začátečníky a plakátových sdělení.Info

8. Česká lipidomická a metabolomická konference se konala ve dnech 16. – 17. května 2024 v aule Filozofické fakulty UP Olomouc. Konference se zúčastnilo 63 odborníků z České republiky a Slovenska. Bylo předneseno celkem 23 ústních sdělení. První den konference se zaměřil na pokroky v lipidomice, kde přednášeli odborníci jako Ondřej Kuda o metabolismu neutrálních lipidů, Oleksandr Kozlov o analýze isomerů FAHFA, Tomáš Čajka o využití LC-HDX-MS pro strukturální analýzu a Josef Cvačka o hmotnostní spektrometrii s UV fotodisociací. Další blok přednášek byl věnován novým analytickým přístupům a objevům v metabolomice, kde například Dominika Olešová prezentovala nové regulátory termogeneze tukové tkáně a Michalina Kazek se zabývala metabolismem glukózy a trehalózy u Drosophila. Druhý den konference pokračoval přednáškami o pokročilých analytických technikách a jejich aplikacích v klinickém výzkumu. Miroslav Lísa analyzoval metabolity a endokanabinoidy v placentách při předčasném porodu, zatímco Adam Behner zkoumal metabolomické změny v naklíčeném ječmeni po ošetření pulzním elektrickým polem. Lukáš Najdekr diskutoval možnosti lipidových profilů jako indikátorů biologického věku a zdravého stárnutí a Tomáš Pluskal sdílel zkušenosti z analýzy masových spekter pomocí strojového učení. Na konferenci byla také pozvána zahraniční odbornice na metabolomiku a lipidomiku prof. Gunda Koellenperger z Vídeňské Univerzity. Mimo přednášek zde bylo také prezentováno 16 posterů. Cenu za nejlepší poster získala M. Morozovová z Ústavu Organické chemie a biochemie, Akademie věd ČR a to za práci s názvem “Permeability Assessment of Antiepileptic Drugs Using in vitro BBB Model”. Konference se nesla v přátelském duchu a diskuze byly bohaté na vědecké poznatky jednotlivých účastníků. Celkově lze s potěšením konstatovat, že vědecká úroveň lipidomiky a metabolomiky v ČR a SK se za poslední dva roky výrazně posunula vpřed a budeme se těšit na další setkání a nové vědecké poznatky v roce 2026.


Místo konání

Aula Filozofické fakulty UP olomouc, Křížkovského 10, Olomouc


Program


RegistraceMístní organizační výbor
  • prof. RNDr. David Friedecký, Ph.D., organizátor, Fakultní nemocnice a Univerzita Palackého Olomouc
  • Mgr. Aleš Kvasnička, Mgr. Eliška Ivanovová, Mgr. Barbora Piskláková, Univerzita Palackého Olomouc
  • Radka Klásková, Ing. Petr Hrabálek, Fakultní nemocnice Olomouc

Zasílání informací

Pokud si přejete zasílat aktuální informace o konferenci, napište na kontaktní email david.friedecky@upol.cz


aktualizováno 8.1.2024 © OK