Lipidomická sekce ČSBMB
6. Česká lipidomická konference

6. Česká lipidomická konference se bude konat 14. - 15. června 2018 v Praze ve Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR v Dejvicích.

Témata

 • Biologie lipidů
 • Lipidomická analýza
 • Lipidy v klinické medicíně
 • Steroidy
 • Lipidomické semináře

Konference bude již tradičně pojata jako setkání odborníků z různých oblastí, kteří se zabývají lipidy, tedy chemiků, biologů i lékařů. Program bude probíhat v českém, slovenském a anglickém jazyce, náplní konference budou přednášky účastníků, semináře pro začátečníky a plakátová sdělení.

REGISTRACE UKONČENA!Fotogalerie z konference

Účastníci 6. České lipidomické konference


Místo konání a doprava

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., Flemingovo náměstí 542/2, 166 10, Praha 6

ÚOCHB AV ČR


Dopravní podnik hlavního města Prahy

 • Metro A, Dejvická, → pěšky cca 300 m
 • Tram, bus, zastávka Lotyšská, → pěšky cca 200 m

Autem - parkování možné na okolních placených parkovištích, například www.garazedejvice.cz v Národní technické knihovně. Parkování je možné i v okolních ulicích, ale pozor na modré zóny.


Program
Program Čtvrtek 14.6.2018
od - do # název přednášky
09:00 - 09:40 registrace
SEKCE A: Biologie lipidů - Josef Cvačka
09:40 - 09:50 Josef Cvačka: Zahájení konference
09:50 - 10:50 A1 Lukazs Cwiklik: Tear Film Lipid Layer – challenges at the molecular level
10:50 - 11:10 A2 Margarita Sobol: Discovery of the nucleoplasmic phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate islets which are required for efficient RNA polymerase II transcription
11:10 - 11:30 A3 Marie Březinová: Nrf2-mediated Antioxidant Defense and Peroxiredoxin 6 are Linked to Biosynthesis of Palmitic Acid Ester of 9-Hydroxystearic Acid.
11:30 - 13:00 přestávka na oběd / občerstvení / posterová sekce
SEKCE B: MS analýza lipidů - Miroslav Lísa
13:00 - 13:50 B1 Tomáš Čajka: Tutorial - Lipidomics: From Sample Preparation to Data Analysis
13:50 - 14:10 B2 Radana Karlíková: Metabolomická studie tauopatie – má smysl opakovat experiment?
14:10 - 14:30 B3 Josef Cvačka: Characterization of lipids associated with the fetal skin
14:30 - 14:50 B4 Lukáš Plaček: Moderní analytické nástroje v lipidomice
14:50 - 15:20 přestávka / občerstvení / posterová sekce
SEKCE C: MALDI analýza lipidů - Vladimír Vrkoslav
15:20 - 16:20 C1 Aleš Svatoš: Analytické metody pro rychlou charakterizaci lipidomu
16:20 - 16:40 C2 Robert Jirásko: Lipidomická analýza tělních tekutin s využitím MALDI-Orbitrap-MS pro včasnou diagnostiku renálního buněčného karcinomu
16:40 - 17:00 C3 Štěpán Strnad: Optimalizace a využití 1,5-diaminonaftalenu pro sledování změn distribuce lipidů při studiu neurodegenerativních poruch
17:00 - 17:20 C4 Dominika Luptáková: Membrane depolarization and aberrant lipid distributions in the neonatal rat brain following hypoxic-ischaemic insult
17:20 - 18:00 posterová sekce
18:00 - 21:00 společenská večeře
Program Pátek 15.6.2018
od - do # název přednášky
08:00 - 08:30 registrace
SEKCE D: Lipidy v dietě - Ondřej Kuda
08:30 - 09:10 D1 David Friedecký: Tutorial - Analýza jednorozměrných a vícerozměrných dat
09:10 - 09:30 D2 Marina Oseeva: Omega-3 index v české populaci
09:30 - 09:50 D3 Tomáš Komprda: Effect of dietary eicosapentaenoic and docosahexaenoic acid on lipopolysaccharide-induced inflammation in pigs
09:50 - 10:10 D4 Jan Kovář: Glucose and fructose differently affect hepatic fat content immediately after a high-fat load - magnetic resonance spectroscopy study
10:10 - 10:30 D5 Anthony Zerlin: BUME Application Adapted to the Bravo Liquid Handler
10:30 - 11:00 přestávka / občerstvení / posterová sekce
SEKCE E: Lipidomika - David Friedecký
11:00 - 11:20 E1 Jaroslav Turánek: Aminooxy lipids for orthogonal binding of polysaccharides onto liposomes via click chemistry: application for drug targeting and construction of molecular adjuvants.
11:20 - 11:40 E2 Tomáš Korba: LC/MS/MS Lipidomics Analysis using HILIC Separation and QTRAP quantitation
11:40 - 12:00 E3 Tomáš Řezanka: Enantiomeric separation of triacylglycerols containing very long chain fatty acids
12:00 - 12:20 E4 Miroslav Machala: Toxikolipidomika: nová oblast zkoumání toxicity a bezpečnosti cizorodých agens
12:20 - 12:40 E5 Pavel Vebr: Snížení reperfuzních arytmií po chladové adaptaci je provázeno zvýšeným podílem n-3 PUFA v srdci potkana.
12:40 - 12:50 Oficiální ukončení konference

Naše pozvání přijali 2 zvaní řečníci:

Dr. Aleš SvatošLukasz Cwiklik, PhD, DSc
svatos cwiklik
Research Group Mass Spectrometry
Max Planck Institute for Chemical Ecology
Hans-Knöll-Straße 8
Jena, Germany
J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry CAS
Dolejskova 2155/3
18223 Prague
Czech RepublicRegistrace

 • Registrace je otevřena do 15.5.2018 REGISTRACE UKONČENA!
 • Registrace probíhá pomocí formuláře v MS Wordu: REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ. Formulář prosím vyplňtě, uložte jako PRIJMENI.docm, například Novakova.docm, a pošlete emailem jako přílohu na adresu 6clk@fgu.cas.cz
 • Jedná se o dokument MS Word 2010, který obsahuje definovaná pole a přidružené makro, aby byl zpracovatelný strojově. Pokud by se MS Word zdráhal soubor otevřít z bezpečnostních důvodů, povolte mu editování i ukládání. Soubor neobsahuje viry.
 • Vyplňujte zvýrazněná políčka, případně vyberte volbu z rolovacího menu. Některé verze MS Wordu mohou rolovací menu ukázat až po kliknutí na příslušné zvýrazněné pole.
 • Registrace na konferenci je díky sponzorům bezplatná.
 • Zájemci o členství v Lipidomické sekci se registrují na stránkách ČSBMB, během registrace se přihlásí do Lipidomické sekce ČSBMB. Členský příspěvek na rok 2018 činí 350,- Kč. Stávající členové ČSBMB se mohou do Lipidomické sekce kdykoli přihlásit.

Abstrakta
 • Abstrakta zasílejte v registračním formuláři v anglickém nebo českém jazyce.
 • Maximální délka vlastního textu abstraktu je 300 slov, bez příloh.
 • Vybraná abstrakta budou prezentována formou přednášky.
 • Formát pro postery je libovolný, maximálně A0 na výšku, filc.

Ubytování

Seznam obvyklých ubytovacích kapacit v okolí


Organizační výbor
 • doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D.
 • RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D.
 • Prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D.
 • Ing. Miroslav Lísa, Ph.D.
 • Mgr. Vladimír Vrkoslav, Ph.D.

Zasílání informací

Pokud si přejete zasílat aktuální informace o konferenci, napište na kontaktní email v záležitostech konference 6clk@fgu.cas.cz


Sponzoři

Firmy sponzorující 6. Českou lipidomickou konferenci.

aktualizováno 20.2.2018 © OK