Lipidomická sekce ČSBMB
Cíle a vize...

Cílem Lipidomické sekce ČSBMB je vytvořit platformu pro výměnu zkušeností a vzájemnou spolupráci odborníků v oblasti lipidů a lipidomiky v České republice. Svým působením chce šířit obecné povědomí o lipidomice a jejím významu pro společnost. Prostředkem k dosažení těchto cílů budou různá vědecká setkání, semináře a konference organizované sekcí.


Aktuální informace

Dear friends,
We are looking for a post-doc (22 months, available now) for the European project MyNewGut (http://www.mynewgut.eu/).
The job would include quantitative lipidomics of plasma and fecal samples for our partners in this project. Especially the development of methods for fecal samples is challenging but will provide fascinating insights into the lipidome of the microbiome ....
It would be great if you could forward this message to anyone interested. For more details contact either Silke or me. Thanks a lot.
Best regards from Regensburg,
Gerhard

Gerhard Liebisch, PD Dr. rer. nat.
Institute of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine University Hospital of Regensburg Franz-Josef-Strauss-Allee 11
93053 Regensburg, Germany
Phone: +49-941-944-6240/-6229
Fax: +49-941-944-6202
gerhard.liebisch@ukr.de


Výbor Lipidomické sekce ČSBMB (od 26. června 2014)


Předseda:
doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D. (Ústav organické chemie a biochemie AVČR, v.v.i., Praha)Členové výboru:
  • prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D. (Univerzita Pardubice)
  • RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D. (Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha)
  • Ing. Miroslav Lísa, Ph.D. (Univerzita Pardubice)
  • RNDr. Vladimír Vrkoslav, Ph.D. (Ústav organické chemie a biochemie AVČR, v.v.i., Praha)


Kontakt

doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D.
Ústav organické chemie a biochemie AVČR, v.v.i.
Flemingovo nám. 2
166 10 Praha 6
Tel: (+420) 220 183 303

E-mail: lipidomics@uochb.cas.cz


aktualizováno 1.11.2014 © OK