Lipidomická sekce ČSBMB
Cíle a vize...

Cílem Lipidomické sekce ČSBMB je vytvořit platformu pro výměnu zkušeností a vzájemnou spolupráci odborníků v oblasti lipidů a lipidomiky v České republice. Svým působením chce šířit obecné povědomí o lipidomice a jejím významu pro společnost. Prostředkem k dosažení těchto cílů budou různá vědecká setkání, semináře a konference organizované sekcí.


Aktuální informace

Nabídka pracovní pozice ve skupině prof. Holčapka!
Lipidomická analýza hmotnostní spektrometrií
Kde: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra analytické chemie, Prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D.
Kdy: od 1. 1. 2018
Detaily: UPCE Postdoc


Výbor Lipidomické sekce ČSBMB (od 26. června 2014)


Předseda:
doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D. (Ústav organické chemie a biochemie AVČR, v.v.i., Praha)Členové výboru:
  • prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D. (Univerzita Pardubice)
  • RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D. (Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha)
  • Ing. Miroslav Lísa, Ph.D. (Univerzita Pardubice)
  • RNDr. Vladimír Vrkoslav, Ph.D. (Ústav organické chemie a biochemie AVČR, v.v.i., Praha)


Kontakt

doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D.
Ústav organické chemie a biochemie AVČR, v.v.i.
Flemingovo nám. 2
166 10 Praha 6
Tel: (+420) 220 183 303

E-mail: lipidomics@uochb.cas.cz


aktualizováno 1.11.2014 © OK