Lipidomická sekce ČSBMB
Cíle a vize...

Cílem Lipidomické sekce ČSBMB je vytvořit platformu pro výměnu zkušeností a vzájemnou spolupráci odborníků v oblasti lipidů a lipidomiky v České republice. Svým působením chce šířit obecné povědomí o lipidomice a jejím významu pro společnost. Prostředkem k dosažení těchto cílů budou různá vědecká setkání, semináře a konference organizované sekcí.


Aktuální informace

!!! ZMĚNA !!!
7. Česká lipidomická konference
se bude konat 19.-20. května 2022 v Hradci Králové na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové.
Konference bude již tradičně pojata jako setkání odborníků z různých oblastí, kteří se zabývají lipidy, tedy chemiků, biologů i lékařů. Program bude probíhat v českém, slovenském a anglickém jazyce, náplní konference budou přednášky účastníků a plakátová sdělení. Registrace a informace jsou k dispozici na stránkách Lipidomické sekce ČSBMB
7. Česká lipidomická konference.

Součástí konference budou volby do Organizačního výboru Lipidomické sekce na další funkční období. V případě zájmu zašlete svou kandidaturu společně se stručnou charakteristikou kandidáta na email 7CLK@uhk.cz.


Výbor Lipidomické sekce ČSBMB (od 26. června 2014)


Předseda:
doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D. (Ústav organické chemie a biochemie AVČR, v.v.i., Praha)Členové výboru:
  • prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D. (Univerzita Pardubice)
  • RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D. (Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha)
  • doc. Ing. Miroslav Lísa, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové)
  • RNDr. Vladimír Vrkoslav, Ph.D. (Ústav organické chemie a biochemie AVČR, v.v.i., Praha)


Kontakt

doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D.
Ústav organické chemie a biochemie AVČR, v.v.i.
Flemingovo nám. 2
166 10 Praha 6
Tel: (+420) 220 183 303

E-mail: lipidomics@uochb.cas.cz


aktualizováno 1.11.2014 © OK