Lipidomická sekce ČSBMB
7. Česká lipidomická konference

S ohledem na současnou pandemii COVID-19 jsme se rozhodli pro přesun konání 7. České lipidomické konference na příští rok.

7. Česká lipidomická konference se bude konat 19.-20. května 2022 v Hradci Králové na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové.

Témata

 • Biologie lipidů
 • Lipidomická a metabolomická analýza
 • Lipidy/metabolity v klinické medicíně
 • Omické přístupy

Konference bude tematicky navazovat na již tradiční setkání odborníků zabývajících se lipidy v různých oblastech chemie, biologie a lékařství. Novinkou konference je rozšíření stávajících témat i do oblasti metabolomiky. Program bude probíhat v českém, slovenském a anglickém jazyce a bude složen z přednášek účastníků, teoretických přednášek pro začátečníky a plakátových sdělení.

Součástí konference budou volby do Organizačního výboru Lipidomické sekce na funkční období 2022-2026. V případě zájmu zašlete svou kandidaturu společně se stručnou charakteristikou kandidáta na email 7CLK@uhk.cz.
Místo konání a doprava

Přírodovědecká fakulta , Univerzita Hradec Králové, Hradecká 1285, 500 03 Hradec Králové III
GPS souřadnice: 50°12'13.9"N 15°49'42.0"E

Přírodovědecká fakulta UHK


Budova Přírodovědecké fakulty UHK (budova S) se nachází v univerzitním kampusu Na Soutoku v centru Hradce Králové. Při dopravě automobilem můžete využít parkoviště v areálu kampusu. Nejbližší zastávky městské hromadné dopravy jsou Zimní stadion, Heyrovského a Fakultní nemocnice.


Program

Program bude sestaven na základě přihlášených příspěvků.Registrace


Abstrakta
 • Abstrakta zasílejte v registračním formuláři v anglickém, českém nebo slovenském jazyce.
 • Maximální délka vlastního textu abstraktu je 300 slov.
 • Vybraná abstrakta budou prezentována formou přednášky.
 • Formát pro postery je libovolný, podklad je magnetická tabule o rozměrech 110 cm x 175 cm (š/v). Postery budou upevněny pomocí magnetů, které budou dostupné u registrace.

Ubytování

Seznam obvyklých ubytovacích kapacit v okolí. Ubytování si účastníci rezervují sami.


Místní organizační výbor
 • doc. Ing. Miroslav Lísa, Ph.D. (hlavní organizátor) – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové
 • PharmDr. Andrej Kováčik, Ph.D. – Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
 • PharmDr. Lukáš Opálka, Ph.D. – Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
 • RNDr. Pavel Řehulka, Ph.D. – Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany
 • Mgr. Helena Řehulková, Ph.D. – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové

Zasílání informací

Pokud si přejete zasílat aktuální informace o konferenci, napište na kontaktní email 7CLK@uhk.cz


Sponzoři

Firmy sponzorující 7. Českou lipidomickou konferenci.

aktualizováno 4.4.2020 © OK