Lipidomická sekce ČSBMB
5. Česká lipidomická konference

5. Česká lipidomická konference se bude konat 21. - 22. dubna 2016 v Praze ve Fyziologickém ústavu AV ČR v Krči.

 • SEKCE A - Biologie lipidů
 • SEKCE B - Lipidomika / hmotnostní spektrometrie
 • SEKCE C - Lipidy v klinické medicíně
 • SEKCE D - Steroidy
 • SEKCE E - Zobrazování lipidů

Konference pro chemiky, analytiky, biology i lékaře bude vedena v českém a anglickém jazyce (zvaní řečníci ze zahraničí). Náplní konference budou zvané přednášky, přednášky účastníků a posterová sdělení.

Registrace byla ukončena.

Sborník 5CLK 2016 (informace, program, abstrakta).


Místo konání a doprava

Fyziologický ústav AV ČR, Vídeňská 1083, 14220 Praha 4. (Kinosál a přilehlé prostory). Mapa areálu.

Areál AV ČR Krč


Dopravní podnik hlavního města Prahy

 • Metro C, Kačerov → Bus 114 → Ústavy Akademie věd
    ze stanice metra C Kačerov autobusem 114 do zastávky Ústavy Akademie věd
 • Metro C, Budějovická → Bus 193 (zastávka Poliklinika Budějovická) → Zelené domky (zastávka) → pěšky cca 300 m
    ze stanice metra Budějovická vystoupit stranou s eskalátory, rovně cca 200 m směrem k poliklinice, autobusová zastávka Poliklinika Budějovická (vzdálenější od metra), linka 193 směrem Šeberák/Chodov, vystoupit v zastávce Zelené domky, pěšky zpátky 300 m k zastávce Ústavy Akademie věd.

Autem - D1 / exit 2 → Kunratice → Krč

Autem - E50 / Pražský okruh exit 3 → Kunratice → Krč

Parkování v areálu AV ČR možné.


Program
 • Přednášky budou rozděleny tématicky do sekcí, přičemž na jednu přednášku je vyčleněno 20 minut včetně diskuze. Pokud možno, připravte si prosím obrázky do prezentace v PowerPointu v angličtině kvůli zahraničním hostům, výklad v češtině.
 • Postery budou přístupné po celou dobu konference, přičemž diskuze u posterů budou probíhat během přestávek a po posledním čtvrtečním bloku přednášek.
 • Časový rozvrh: Čt 9:00-18:00 a navazující večeře do 23:00; Pá 8:30-13:00
 • V rámci konference proběhnou volby do výboru LS ČSBMB pro další období 2016-2020. Navrhujte prosím kandidáty přes email lipidomics@uochb.cas.cz.

Naše pozvání přijali 2 zahraniční řečníci:

Prof. Rudolf ZechnerDr. Gerhard Liebisch
zechner liebisch
Institute of Molecular Biosciences
Karl Franzens Universität Graz
Graz, Austria
University Hospital Regensburg
Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin
Regensburg, GermanyRegistrace

 • Registrace je otevřena od 18.1.2016 do 1.4.2016. Registrace byla ukončena.
 • Registrace probíhá pomocí formuláře v MS Wordu: REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ. Formulář prosím vyplňtě, uložte jako PRIJMENI.docm, například Novakova.docm, a pošlete emailem jako přílohu na adresu 5clk@fgu.cas.cz
 • Jedná se o dokument MS Word 2010, který obsahuje definovaná pole a přidružené makro, aby byl zpracovatelný strojově. Pokud by se MS Word zdráhal soubor otevřít z bezpečnostních důvodů, povolte mu editování i ukládání. Soubor neobsahuje viry.
 • Vyplňujte zvýrazněná políčka, případně vyberte volbu z rolovacího menu. Některé verze MS Wordu mohou rolovací menu ukázat až po kliknutí na příslušné zvýrazněné pole.
 • Registrace na konferenci je díky sponzorům bezplatná.
 • Zájemci o členství v Lipidomické sekci se registrují na stránkách ČSBMB, během registrace se přihlásí do Lipidomické sekce ČSBMB. Členský příspěvek na rok 2016 činí 350,- Kč. Stávající členové ČSBMB se mohou do Lipidomické sekce kdykoli přihlásit.

Abstrakta
 • Abstrakta zasílejte v registračním formuláři v anglickém nebo českém jazyce.
 • Maximální délka vlastního textu abstraktu je 300 slov, bez příloh.
 • Vybraná abstrakta budou prezentována formou přednášky.
 • Formát pro postery je libovolný, panel má rozměry 98 x 192 cm (výška x šířka), sololit.

Ubytování

Seznam obvyklých ubytovacích kapacit v okolí


Organizační výbor
 • RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D.
 • doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D.
 • Prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D.
 • Ing. Miroslav Lísa, Ph.D.
 • Mgr. Vladimír Vrkoslav, Ph.D.

Zasílání informací

Pokud si přejete zasílat aktuální informace o konferenci, napište na kontaktní email v záležitostech konference 5clk@fgu.cas.cz


Sponzoři

Firmy sponzorující 5. Českou lipidomickou konferenci.

aktualizováno 14.4.2016 © OK